÷ифрова телевизи€

÷ифровата телевизи€ е технологи€ за приемане на телевизионен сигнал посредством цифров сигнал. «а разлика от аналоговата телевизи€, ко€то се излъчва чрез аналогов сигнал, този тип телевизи€ позвол€ва излъчването на повече телевизионни програми в определена честотна лента, а също и предостав€ допълнителни услуги като субтитри, разписание на телевизионна програма, допълнителни аудио-канали, програми по за€вка и платени канали.

÷ифровата телевизи€ поддържа различни типове стандарти и формати на картината. »злъчването може да се осъществ€ва както в традиционните за аналоговата телевизи€ стандарти PAL, SECAM, NTSC, така и в High-definition (HDTV) формат - телевизи€ с висока разделителна способност. ѕри HDTV предимно се използва формат на картината 16:9, за разлика от традиционни€ 4:3.

—ъвременните телевизори се произвеждат с вградени устройства за цифрова телевизи€, но за приема с обикновен телевизор е необходим цифров декодер.

«а да ползвате услугата ÷ифрова телевизи€ от ÷»‘–ќ¬ј  јЅ≈ЋЌј  ќ–ѕќ–ј÷»я, е небходимо да сте абонат на основната услуга на компани€та -  абелна телевизи€. ÷ифровата телевизи€ е допълнителна услуга към основната. »нсталирането на услугата става посредством цифров приемник, който се монтира към телевизора на клиента. ÷ифрови€т приемник се предостав€ безплатно за цели€ период на ползване на услугата.

”слугата ÷ифрова телевизи€ на ÷»‘–ќ¬ј  јЅ≈ЋЌј  ќ–ѕќ–ј÷»я предостав€ възможност на клиента да гледа над 100 цифрови телевизионни програми и над 60 радиа с перфектно качество и звук.

≈дна от екстрите, които предлага ÷ифровата телевизи€ е електронни€т програмен пътеводител ( EPG ), чрез който клиентът може да получи информаци€ за програмата на даден канал за текущи, минали и следващи дни. ќсвен това, чрез него може да получите допълнителна информаци€ за избрани€т от ¬ас филм или предаване.

ƒруга екстра, от ко€то може да се възползва клиента, е часовото изместване с 1, 2, и 3 часа назад, което осигур€ва комфорта да гледате любимото си предаване и в по-късен час, ако не сте имали възможност да го видите в реално време.

÷»‘–ќ¬ј  јЅ≈ЋЌј  ќ–ѕќ–ј÷»я предлага и н€колко 24 часови еротични канали с възможност за родителски контрол.

     ќЌЋј…Ќ «јя¬ ј
»ме:
 јдрес:
“елефон:
E-Mail:
    абелна телевизи€
  ÷ифрова телевизи€
   абелен интернет
   ќптичен интернет
«апитване: