абелна телевизи€


 абелна телевизи€ представл€ва  система за пренос на телевизионен сигнал през фиксиран коаксиален кабел.
ѕоради ограничени€та в преносната среда и вследствие на бързото развитие на технологиите за оптичен пренос, все повече се налага смесената оптично-коаксиална мрежа.
“радиционната кабелна телевизи€ работи с аналогови канали. — навлизането на по-нови технологии, както и увеличеното търсене на все по-нови и по-комплексни услуги от страна на потребителите, кабелните телевизии търп€т съществени промени в технологи€та за пренос.
÷»‘–ќ¬ј  јЅ≈ЋЌј  ќ–ѕќ–ј÷»я достав€ услугата  абелна телевизи€ по оптично-коаксиална кабелна  мрежа, ко€то е изградена подземно. “ова гарантира по-високото качество на услугата и  защита от лоши климатични услови€.
 абелната телевизи€ е основната услуга на компани€та.  лиентите имат възможност да гледат над 60 аналогови “¬ програми. ќсвен това услугата може да бъде надградена т.е. всеки абонат може да се възползва от допълнителните услуги на ÷»‘–ќ¬ј  јЅ≈ЋЌј  ќ–ѕќ–ј÷»я като ÷ифрова телевизи€ и »нтернет.
«а да станете абонат може  да позвъните на 07001 99 33 или да попълните и изпратите формата за онлайн за€вка. ћожете също така да посетите и обслужващите офиси на компани€та, чиито адреси са описани в раздел " онтакти " .


     ќЌЋј…Ќ «јя¬ ј
»ме:
 јдрес:
“елефон:
E-Mail:
    абелна телевизи€
  ÷ифрова телевизи€
   абелен интернет
   ќптичен интернет
«апитване: