„есто задавани въпроси

Q.  ак да стана абонат на услугите на ÷ифрова кабелна корпораци€ ?
A.  ато попълните онлайн за€вката за включване или като посетите н€кой от офисите на компани€та, чиито адреси може да откриете в раздел " онтакти ".

Q.  акви договори предлага компани€та относно ползването на услугите във времето?
A. ÷ифрова кабелна корпораци€ предлага срочни едногодишни и безсрочни договори.

Q. ћога ли да си включа само цифрова телевизи€?
ј. Ќе, кабелната телевизи€ е основна услуга, останалите се надграждат след не€.

Q. Ќужно ли е да имам модем, за да ползвам кабелен интернет?
ј. ƒа, услугата кабелен интернет включва използването на  кабелен модем, който фирмата предост€в€ за срока на договора.

Q.  акъв интернет мога да си включа ако не искам да ползвам услугата кабелна телевизи€?
A. ќптични€ интернет е самосто€телна услуга.

Q. “р€бва ли да съм клиент на кабелната телевизи€, за да имам интернет?
A. ƒа, задължително е да сте клиент на услугата кабелна телевизи€, за да използвате и услугата кабелен интернет.

Q.  акъв интернет мога да си включа ако не искам да ползвам услугата кабелна телевизи€?
A. ќптични€ интернет е самосто€телна услуга.

Q.  акъв интернет мога да си включа ако не искам да ползвам услугата кабелна телевизи€?
A. ќптични€ интернет е самосто€телна услуга.