÷ени

арифа на предлаганите услуги в гр. ѕловдив

јЅќЌјћ≈Ќ“»:

 1.
ћесечен абонамент
кабелна телевизи€ 1- 3 “¬
 12 лв.
 2.ћесечен абoнамент 
кабелен интернет:
 
  “»кономична тарифа”
 15 лв.
  “”ниверсална тарифа” 
 25 лв
 3.ћесечен абонамент
корпоративни клиенти
 по договар€не
 4.ћесечен абонамент
кабелна и цифрова телевизи€
 15 лв.
 5.
ƒопълнителен абонамент
към цифрова телевизи€ за PPV
 6 лв.
 6.
ћесечен абонамент
допълнителен цифров приемник
 5 лв.
 7.
ћесечен абoнамент
ќѕ“»„≈Ќ интернет:
 
  “—тандарт” 24 лв.
  “≈кстра” 42 лв.


”—Ћ”√»: 

   1.
 ѕрисъедин€ване към  –ћ 0 лв.
   2.
 ѕрисъедин€ване към  –ћ до 24 часа
 експресна поръчка
 10 лв.
   3. »нсталационна такса кабелен интернет 15 лв./0 лв.*
   4.
 »нсталационна такса цифрова телевизи€ 20 лв./0 лв.*
   5. »нсталационна такса оптичен интернет
 30 лв.
   6. ѕрисъедин€ване на допълнителен “¬ 10 лв.
   7.
 Ќастройка на “¬ 6 лв.
   8. ¬ременно изключване кабелна телевизи€
 6 лв.
   9. ¬ключване след временно изключване  “¬
 6 лв.
 10. ¬ключване след изключване за неплащане  “¬ 15 лв.
 11.  ѕром€на на адрес 15 лв.
 12. ¬ременно изключване на кабелен интернет 2 лв.
 13. ¬ключване след временно изкл.(до 1 месец)
 на кабелен интернет
 2 лв.
 14. ¬ключване на кабелен интернет след изключване
 за повече от един месец
 15 лв.
 15. ¬ключване на кабелен интернет след изключване
 за неплащане до 1 месец след изключването
 6 лв.
 16. ¬ключване на кабелен интернет след изключване
 за неплащане повече от 1 месец след изключването
 15 лв.
 17. ѕром€на на тарифата за интернет
 0 лв.
 18. ¬ременно изключване цифрова телевизи€ 5 лв.
 19. ¬ключване след временно изключване ÷“¬
 5 лв.
 20. ¬ключване на ÷“¬ след изключване за неплащане 6 лв.
 21. ¬ременно изключване на оптичен интернет 20 лв.
 22. ¬ключване след временно изключване
 на оптичен интернет
 20 лв.
 23. ¬ключване на оптичен интернет след изключване за
 неплащане за неплащане до 1 месец
 след изключването
 6 лв.
 24. ¬ключване на оптичен интернет след изключване за
 неплащане повече от 1 месец след изключването
 24 лв.
 25. ѕодм€на/ удължаване на кабел до 5м. 6 лв.
 26. ѕодм€на/ удължаване на кабел до 10 м. 12 лв.
 27. ѕодм€на на букса 6 лв.
 28. ѕодм€на на счупено или покупка на
 ново ƒ” за цифр.приемник
 18 лв.
 29. ѕосещение на компютърен специалист на адрес 
 10 лв.
 30. ѕрисъедин€ване на допълн. компютър   
 (кабела се заплаща допълнително на метър)
 10 лв.
 31. Ќевърната част от окомплектовката на модем / ÷ѕ  2 лв.
 32. ѕовреден / унищожен захранващ
 адаптер на кабелен модем
 20 лв.
 33.  ¬ключване след окончателно изключване  “¬ 30 лв.

Ќасто€щи€т ценоразпис влиза в сила от 29.09.2010г. и всички цени в него са в BGN включват ƒƒ—.

* ¬ажи при сключване на едногодишен договор “арифа на предлаганите услуги в гр. јсеновград


јЅќЌјћ≈Ќ“»:

 1.
 ћесечен абонамент кабелна телевизи€ 1- 3 “¬  12 лв.
 2. ћесечен абoнамент  кабелен интернет: 
  “ »кономична тарифа”
  15 лв.
  “ ”ниверсална тарифа” 
  25 лв
 3. ћесечен абонамент корпоративни
 клиенти
 по договар€не
 4. ћесечен абонамент кабелна и
 цифрова телевизи€
  15 лв.
 5.
 ƒопълнителен абонамент към
 цифрова телевизи€ за H¬ќ
  6 лв.
 6.
 ћесечен абонамент допълнителен
 цифров приемник
  5 лв.


”—Ћ”√»: 

   1.
 ѕрисъедин€ване към  –ћ 0 лв.
   2.
 ѕрисъедин€ване към  –ћ до 24 часа
 експресна поръчка
 10 лв.
   3. »нсталационна такса интернет 15 лв./0 лв.*
   4.
 »нсталационна такса цифрова телевизи€ 20 лв./0 лв.*
   5. ѕрисъедин€ване на допълнителен “¬ 10 лв.
   6.
 Ќастройка на “¬ 6 лв.
   7. ¬ременно изключване кабелна телевизи€
 6 лв.
   8. ¬ключване след временно изключване  “¬
 6 лв.
   9. ¬ключване след изключване за неплащане  “¬ 15 лв.
 10.  ѕром€на на адрес 15 лв.
 11. ¬ременно изключване на интернет 2 лв.
 12. ¬ключване след временно изкл.(до 1 месец)
 на  интернет
 2 лв.
 13. ¬ключване на кабелен интернет след изключване
 за повече от един месец
 15 лв.
 14. ¬ключване на кабелен интернет след изключване
 за неплащане до 1 месец след изключването
 6 лв.
 15. ¬ключване на кабелен интернет след изключване
 за неплащане повече от 1 месец след изключването
 15 лв.
 16. ѕром€на на тарифата за интернет
 0 лв.
 17. ¬ременно изключване цифрова телевизи€ 5 лв.
 18. ¬ключване след временно изключване ÷“¬
 5 лв.
 19. ¬ключване на ÷“¬ след изключване за неплащане 6 лв.
 20. ¬ключване на оптичен интернет след изключване за
 неплащане повече от 1 месец след изключването
 24 лв.
 21. ѕодм€на/ удължаване на кабел до 5м. 6 лв.
 22. ѕодм€на/ удължаване на кабел до 10 м. 12 лв.
 23. ѕодм€на на букса 6 лв.
 24. ѕодм€на на счупено или покупка на
 ново ƒ” за цифр.приемник
 18 лв.
 25. ѕосещение на компютърен специалист на адрес 
 10 лв.
 26. ѕрисъедин€ване на допълн. компютър   
 (кабела се заплаща допълнително на метър)
 10 лв.
 27. Ќевърната част от окомплектовката на модем / ÷ѕ  2 лв.
 28. ѕовреден / унищожен захранващ
 адаптер на кабелен модем
 20 лв.
 33.  ¬ключване след окончателно изключване  “¬ 30 лв.

Ќасто€щи€т ценоразпис влиза в сила от 29.09.2010г. и всички цени в него са в BGN включват ƒƒ—.

* ¬ажи при сключване на едногодишен договор