«а нас


  ÷»‘–ќ¬ј  јЅ≈ЋЌј  ќ–ѕќ–ј÷»я  е един от най-големите кабелни оператори в  ѕловдивдивски€ регион.  омпани€та  притежава собствена оптично-коаксиална кабелна мрежа, чрез ко€то  предлага разнообразни и  високотехнологични услуги на своите клиенти:
      -  абелна   “елевизи€
      - ÷ифрова  “елевизи€
      -  абелен »нтернет
      - ќптичен »нтернет
 
  ÷»‘–ќ¬ј  јЅ≈ЋЌј  ќ–ѕќ–ј÷»я  започва своето развитие като доставчик на кабелна телевизи€, предлагаща телевизионен пренос пo коаксиална мрежа.  ¬ следствие на бързото развитие на технологиите за оптичен пренос, както и на всекидневно нарастващи€т брой  абонати, все повече се налага използването на смесена оптично-коаксиална мрежа.
 
  ѕоради навлизането на новите технологии, както и увеличеното търсене на все по-нови и по-комплексни услуги от страна на потребителите, ÷»‘–ќ¬ј  јЅ≈ЋЌј  ќ–ѕќ–ј÷»я изгражда  сво€та мрежа подземно,  което гарантира по-високото качество на предостав€ните услуги и  защита от лоши климатични услови€.  ѕоради тези причини, както и благодарение на работата на високо квалифицираните служители, работещи във фирмата, темповете на развитие  стават все по–динамични, услугите по-разнообразни, а клиентите – попитайте самите т€х!

 
Cable_TV
Digital_Tv
Cable_Inet Optical_NET